کرسی چینی در ساختمان بنایی

کرسی‌چینی در ساختمان بنایی

با چیدن چند رج آجر بر روى پى مى‌توان اختلاف ارتفاعی بین داخل ساختمان و سطح خارج آن (حیاط، کوچه یا خیابان) به وجود آورد. به دیوارى که این اختلاف ارتفاع را به وجود مى‌آورد کرسى و به اجراى آن کرسى چینى گفته مى‌شود. به صورت کلى، دیوار کرسى چینى دیوارى است که بین دیوار اصلى (باربر) و پى قرار مى‌گیرد. در شکل زیر شکل کلی دیوار باربر و کرسى‌چینى را ملاحظه مى‌کنید.

کرسی‌چینی در ساختمان بنایی

وسایل ایمنی مورد نیاز برای کرسی چینی

در کرسى چینى، ابزار و وسایلی مانند بیل، کمچه، ماله و… و همچنین مصالح مصرفی مثل آجر، سنگ، ملات و… مورد استفاده قرار مى‌گیرد. استفاده نادرست از هر یک از این وسایل و مصالح مى‌تواند خطرات جدی و جبران‌ناپذیرى را به همراه داشته باشد. پس لازم است رعایت نکات ایمنی را جدی گرفته و از وسایل ایمنى براى هر کار استفاده شود. وسایل ایمنی فردى ضمن کار در عملیات کرسى‌چینى شامل: لباس کار، کلاه ایمنی، کفش و پوتین ‌ایمنى و دستکش لاستیکی است که کارگران باید در عملیات کرسى‌چینى مورد استفاده قرار دهند.

کرسی‌چینی در ساختمان بنایی

ابزار و وسایل مورد نیاز برای کرسی چینی

همچنان که وسایل ایمنى مناسب در زمان اجرای کار باعث پیشرفت کار مى‌گردد، وسایل و ابزار مناسب نیز به نوبه‌ى خود مى‌تواند در پیشبرد سریع کار موثر باشند. براى اجراى کرسى‌چینى نیاز به وسایل ساده‌ى بنایی از قبیل ماله، ریسمان کار، تیشه، شمشه آهنی، شیلنگ تراز، تراز، متر، کمچه، استامبولى و… بوده و همچنین به ابزار عمومی ساختمان‌سازى از قبیل بیل، فرقون و… نیاز خواهیم داشت. از وسایل و ابزار ذکر شده در زمان لازم استفاده مى‌شود.

کرسی‌چینی در ساختمان بنایی

مصالح مورد استفاده در کرسی چینی

براى اجراى کرسى چینى، از مصالح مختلف با توجه به نوع دیوار استفاده می‌شود که عبارتند از: ملات ماسه و سیمان، ملات ماسه و آهک، ملات باتارد (ماسه +سیمان + آهک + آب)، آجر و سنگ. معمولا در کرسى چینى آجرى، از آجرهای فشاری گل‌بهى و ملات ماسه و سیمان یا باتارد، و در کرسى‌چینى سنگى، از سنگ‌هاى لاشه‌ى مناسب و ملات ماسه و سیمان یا باتارد، استفاده مى‌شود.

در مناطق کوهستانی و یا مناطقی که در آن‌ها به وفور سنگ یافت مى‌شود، از سنگ‌هاى لاشه و ملات ماسه و سیمان یا باتارد براى اجراى کرسى‌چینى مورد استفاده قرار مى‌گیرد.
در هنگام استفاده از سنگ‌ها لازم است دقت شود که سنگ‌هاى مورد استفاده، خصوصیات یک سنگ مرغوب را داشته باشند.

کرسی‌چینی در ساختمان بنایی

اصول کرسی چینی

معمولا کرسى چینى به سه دلیل انجام مى‌شود که عبارت است از:
• انسان معمولا تمایل دارد مقدارى بلندتر از کف زمین سکونت نماید. این موضوع بیشتر برای احساس امنیت است.
• اختلاف ارتفاع کف داخل با کف خارج از ساختمان باعث اجراى صحیح و مناسب عایق‌بندى رطوبتى مى‌شود. عایق‌بندی رطوبتی باعث می‌شود در اثر باران، برف و سایر عوامل آسیب کمتری به دیواره‌ها، پی و اجزای ساختمان وارد شود.
• اغلب زمین‌هایى که براى ساختمان‌سازى مورد استفاده قرار مى‌گیرند، کاملا تراز نبوده و داراى شیب هستند و چون به طور معمول فضا‌هاى داخل ساختمان در یک تراز ساخته مى‌شوند، کرسى‌چینى این امکان را فراهم مى‌کند که تمامی اجزای ساختمان بر اساس یک مبنا در یک تراز اجرا شوند. مطابق با مبحث هشتم کتاب مقررات ملى ساختمان (طرح و اجراى ساختمان‌هاىی با مصالح بنایى) چاپ ۱۳۸۸ و بند۶ -۶ -۱ -۸ عرض کرسى‌چینى از هر طرف باید حداقل ۱۰ سانتی‌متر بیشتر از عرض دیوار باربر روى آن در نظر گرفته شود که اصطلاحا به آن ریشه یا ناخن می‌گویند. ارتفاع کرسى‌چینى نیز باید از روى سطح شالوده (پى) تا حداقل ۳۰ سانتیمتر بالاتر از کف تمام شده‌ى محوطه‌ى پیرامون ساختمان باشد که از طرف داخل ساختمان، در کف پنهان‌سازى شده و از طرف خارج، بدنه‌ى آن نماسازى مى‌شود که به ازاره (هزاره) معروف است.

نکات مهم ایمنی در جوشکاری
مطالعه می‌کنم

کرسی‌چینی در ساختمان بنایی

کرسى‌چینى با استفاده از آجر یا سنگ بر روى پى انجام مى‌گیرد تا بار به سطح بزرگترى از فونداسیون توزیع شود. کرسى‌چینى معمولا با آجر مقاوم و توپر، با ملات ماسه و سیمان و رعایت قواعد آجرچینى انجام مى‌شود. کرسى‌چینى را باید تا حد امکان، با پیوند کله انجام داد تا بار حاصل از دیوار را به شکل موثرى توزیع نماید و چنانچه به آجرهاى راسته نیاز باشد، آن‌ها را در وسط دیوار قرار داد. براى صرفه‌جویى در مصالح، مى‌توان کرسى‌چینى را به صورت پلکانى اجرا نمود.

کرسی چینی با آجر یا سنگ

عرض کرسى‌چینى باید بین ۵ تا ۱۰ سانتى‌متر از عرض دیوار از هر طرف بیشتر باشد. به عنوان مثال عرض کرسى‌چینى براى دیوار باربر ۳۵ سانتى‌مترى، حداقل ۴۵ سانتى‌متر خواهد بود. در کرسى‌چینى با آجر لازم است از آجر‌هاى فشارى مناسب زنجاب شده و ملات ماسه و سیمان با پیوند صحیح آجر‌چینى استفاده شود.

عایق‌بندی کرسی چینی

براى انجام عملیات عایق‌کارى در هر سطح، نیاز به زیر‌سازى آن سطح مى‌باشد. سطح کرسى‌چینى جهت عایق‌کارى باید زیر‌سازى شده و کاملا تراز باشد، بدین منظور رج‌هاى کرسى‌چینى به ویژه رج پایانى باید کاملا تراز شود. برای تراز کردن رج‌هاى کرسى‌چینى، مى‌توان از شمشه و تراز و یا شیلنگ تراز استفاده نمود. براى زیر‌سازى عایق‌کارى از ملات ماسه و سیمان نرم با نسبت ۱ به ۳ استفاده مى‌کنند. بدین صورت که پس از آماده نمودن ملات و ریختن آن بر روى دیوار کرسى‌چینى، ملات را با استفاده از ماله کاملا صاف مى‌کنند. در ضمن باید دو طرف دیوار کرسى‌چینى به اندازه‌ى ۱۰ تا ۲۵ سانتى‌متر اندود ماسه و سیمان صیقلى شود. پس از خشک شدن اندود ماسه و سیمان، عملیات عایق‌کارى بر روى دیوار کرسى‌چینى انجام مى‌شود.

عمل‌آوری کرسی چینی

به طور کلی در عملیات‌های ساختمانی مختلف که از ملات ماسه سیمان استفاده می‌گردد برای جلوگیری از ایجاد ترک و ایجاد سطح مناسب باید عملیات عمل‌آوری را انجام داد. چرا که ترک باعث نفوذ آب به داخل ترک شده و در تغییرات فصل منجر به آسیب جدی به بدنه می‌شود. در عملیات کرسی‌چینی هم تا چند روز باید دیوار چیده شده و چه با سنگ و چه با آجر مرطوب گردد.

کرسی‌چینی در ساختمان بنایی

کرسی چینی عملیاتی سنتی است که اثر سازه‌ای ویژه‌ای در ساختمان‌های غیربنایی ندارد. ولی برای راحتی اجرای ساختمان استفاده از آن توصیه می‌شود. شایان ذکر است که در اکثر دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و … کرسی‌چینی حذف شده است. کرسی‌چینی بیشتر از یک مبحث سازه‌ای ویژه یک مبحث اجرایی است که هدف آن آسایش بیشتر و ایجاد یک مبنا برای ساخت سازه است.

انواع سنگ های ساختمانی و کاربرد آن ها
مطالعه می‌کنم

 

مپسا | نرم‌افزار آنلاین حسابداری پروژه ساخت و ساز

ثبت نام رایگان

[تعداد: 2   میانگین: 5/5]