​​پرسش های متداول

​​آیا خرید نسخه حرفه ای الزامی است؟

- پنهان
خیر، کاربران هیچ الزامی به خرید نسخه حرفه ای نرم افزار مپسا ندارند و می توانند هر زمانی که نیاز به استفاده از قابلیت های نسخه حرفه ای داشتند، اقدام به خرید آن بسته نمایند.

اگر اشتراک نسخه حرفه ای من تمام شود، اطلاعاتم از بین می روند؟

+ نمایش
خیر، با پایان یافتن اشتراک نسخه حرفه ای، درصورتی که حجم مصرفی شما بیش از سقف تعیین شده برای نسخه استاندارد نباشد، اطلاعات شما نگهداری خواهند شد. همچنین درصورتی که حجم اطلاعات شما بیش از سقف تعیین شده برای نسخه استاندارد باشد، تا 12 ماه اطلاعات پروژه شما به صورت فقط خواندنی (Read-Only) در دسترس شما می باشد و بعد از آن اگر حساب خود را تمدید نکنید، اطلاعات شما از روی سرورهای مپسا حذف و یک نسخه از پشتیبان آن اطلاعات، برای شما ارسال میگردد.

​​آیا در نسخه رایگان هم می توانم از خدمات پشتیبانی استفاده کنم؟

+ نمایش
بله. در حال حاضر استفاده از خدمات پشتیبانی تلفنی برای تمامی کاربران مپسا رایگان می باشد.

​​آیا در نسخه رایگان هم می توانم نگران از دست دادن اطلاعاتم نباشم؟

+ نمایش
بله، مپسا از اطلاعات کلیه کاربران حفاظت کرده و هر لحظه نسخه پشتیبان تهیه می کند.

هنوز پاسخ سوال خود را نیافته اید؟

برای اطلاعات بیشتر به مرکز آموزش مپسا سر بزنید و یا با ما تماس بگیرید.