راهنمای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در کارگاه ساختمانی

تست

با توجه به اینکه امکان دورکاری در بخش‌های اجرایی ساخت و ساز وجود ندارد، رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای آن در کارگاه‌های ساختمانی امری ضروری است.
برای پیشگیری از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در کارگاه‌های ساختمانی، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن، ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه ﻫﺎ، ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ، ﻣﺠﺮﯾﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ، مسئولیت اجرای این ضوابط بهداشتی را بر عهده خواهند داشت، تا جان و سلامتی تمامی عواملی که در کارگاه‌های ساختمانی مشغول به کار هستند حفظ شود.

در این مورد دفترچه‌های راهنما از طرف سازمان نظام مهندسی منتشر شده است. اقدامات مربوط به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در کارگاه‌های ساختمانی، به چند بخش اصلی زیر تقسیم می‌شوند، از جمله:
۱.اقدامات عمومی ۲.آموزش ۳.بهداشت فردی ۴.بهداشت اقامتگاه کارگران ۵.بهداشت لباس کار ۶. بهداشت محل‌های عمومی ۷.جمع آوری صحیح زباله ۸.بهداشت غذا و آب شرب ۹.بهداشت تردد به کارگاه 

در هر کدام از این بخش اقداماتی تعریف می‌شوند که با رعایت آن‌ها جان و سلامتی افراد از شیوع ویروس کووید ۱۹ حفظ خواهد شد. برای مثال، در بخش اقدامات عمومی، «تهیه ﻣﺎﺳﮏ و دﺳﺘﮑﺶ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف و ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺖ و اراﯾﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان» تعریف شده است. یا در بخش بهداشت غذا و آب شرب، «عدم ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺼﻮرت روﺑﺎز» ارائه شده است.
 

برای خواندن راهنمای کامل فایل pdf را مطالعه فرماییید.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

منبع سازمان نظام مهندسی استان تهران

[تعداد:    میانگین: /5]