ما در بلاگ مپسا سعی می‌کنیم تا کمی از حسابداری پروژه، مدیریت پروژه، از راهنمایی کار با اپلیکیشن‌های مپسا و از فعالیت‌های مپسا مثل: بروزرسانی‌ها و امکانات اضافه شده به اپلیکیشن مدیریت پروژه و حسابداری پروژه، کمپین‌های مپسا، شرکت در نمایشگاه‌ها و برنامه‌های آینده صحبت کنیم.

همچنین سعی داریم تا از مزایای استفاده از اپلیکیشنی برای مدیریت پروژه و حسابداری پروژه بگیم و به شما برای استفاده هر چه بهتر از آن کمک کنیم.

عکس صفحه درباره ما مپسا